O nás

eBIOnet@ je sdružení (KLASTR) právnických a fyzických osob, legislativně organizovaných na principu korporace typu "družstvo". Propojuje výrobce a spotřebitele díky unikátnímu obchodnímu modelu, který zkracuje a zefektivňuje cestu od výrobce ke spotřebiteli.

 

 

Cílem eBIOnet@  je organické hospodaření a ochrana lokálních zdrojů v oblasti energetiky, logistiky, produkce výrobků a služeb obchodovaných v rámci sdružení,  v souladu s principy trvalé udržitelnosti.

 

Obchodní struktura eBIOnet@:    eshop nového vyššího typu s unikátním cloudovým účetním systémem, Obchodní podmínky

 

eBIOnet@ zajišťuje svým členům legislativní status  a  marketingovou podporu pro zprostředkování a realizaci obchodů.

 

eBIOnet@ je otevřená pro nové členy.  Novým členem  se může stát pouze ten subjekt, který splňuje Stanovy předepsaná kriteria a který obdrží garanci  doporučujícího člena sdružení. Organizační předpisy určují další pravidla užívání výhod Svépomocného fondu.